_EUROPSKA UNIJA

EU Projekti.

9

NAVIGACIJA

$
_Ulaganje u IKT opremu s ciljem optimizacije i digitalizacije poslovanja poduzeća Kudumija d.o.o.

Dana 23.11.2020. objavljen je POZIV NA DOSTAVU PONUDE za nabavu informatičke opreme i softvera

za potrebe projekta naziva:

„Ulaganje u IKT opremu s ciljem optimizacije i digitalizacije poslovanja poduzeća Kudumija d.o.o.“

Referentna oznaka: K.K.03.2.1.19.0724 – Evidencijski broj nabave: 01/2020

Rok za dostvu ponuda je 03.12.2020. godine. 

Link na stranicu: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ulaganje-u-ikt-opremu-s-ciljem-optimizacije-i-digitalizacije-poslovanja-poduze-a-kudumija-d-o-o/

DOKUMENTI

Objava nabave
Zapisnik
Odluka Komisije o odabiru
Odluka direktora o odabiru

SAŽETAK PROJEKTA

Primjenom nove IKT opreme i programskih alata u svakodnevnom poslovanju poduzeća cilj nam je optimizirati poslovne procese odjela proizvodnje, prodaje, nabave, skladišta kojom ćemo poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima, te ojačati konkurentnost poduzeća širenjem na domaćem i inozemnom tržištu u sektoru proizvodnje i prodaje šatora i hala za sve prigode.

EU projekt se provodi u razdoblju od 18. lipnja 2020. do 18. lipnja 2021.g.

OPĆI CILJEVI PROJEKTA

Rezultat uvođenja mrežnog sustava, edukacija zaposlenih za korištenje sustava, te dodatne edukacije usavršavanja dijela zaposlenog osoblja za rad u CAD
programima, omogućava unapređenje poslovnih procesa unutar poduzeća, a to su:

1) optimizacija poslovanja smanjenjem nivoa komunikacije i izvještavanja obzirom na dostupnost podataka svima u mreži zaduženim za pojedine sektore (proizvodnja, nabava, prodaja, skladište, uprava);
2) smanjenje troškova poslovanja uslijed smanjene potrebe za štampanjem dokumenata i izvještaja koji će biti skenirani, arhivirani i dostupni na serveru;
3) veća produktivnost – veća radna aktivnost u jedinici vremena uz brže ugovaranje poslova kod korisnika/ klijenta na terenu uz pomoć prezentacija i direktnih ponuda na licu mjesta za što se koriste nova prijenosna računala sa mogućnošću spajanja na server u upravi;

Kao poseban cilj navodimo ulaganje u razvoj ljudskih potencijala kroz stvorene uvjete za veću profesionalnost u radu – stečena nova znanja i vještine zaposlenih, dodatna usavršavanja radnika za korištenje novih programskih alata, što kao rezultat ima veću konkurentnost tvrtke i motivaciju zaposlenog osoblja tvrtke za osobni rast i razvoj.

Indikatori uspješnosti provedbe projekta biti će:

Mjerljivost uspješnosti projekta možemo iskazati kroz sljedeće indikatore:
– dnevno u korištenju instaliran mrežni sustav kojim se dnevno služe korisnici koji su prošli prethodnu obuku – veća produktivnost rada
– novi implementirani sustav i novi procesi omogućavaju rast prometa i prihoda od prodaje roba i usluga – prisutnost na novim tržištima
– educirani radnici primjenjuju novo stečena znanja i vještine – profesionalnost, kompetentnost i konkurentnost
– novo zapošljavanje radnika – posljedica širenja na nova tržišta i ugovaranja novih kupaca/klijenata;

Financiranje postprojektnih aktivnosti nakon provedbe projekta planira se iz realiziranih ostvarenih prihoda, dakle vlastitih sredstava. Isto tako troškovi
održavanja ne predstavljaju značajniji trošak u poslovanju, pa će se i nadalje ukoliko se ukaže potreba ulagati u nova IKT rješenja. Doprinos projekta u
integriranju poslovnih procesa poduzeća trajno će se održati a to je :
1. mrežni sustav rada koji obuhvaća sve odjele u poduzeću;
2. optimizacija rada i kraći vremenski rokovi potrebni za obradu zahtjeva i opsluživanje klijenta;
3. dostupnost servera za rad na terenu i vezom sa uredom; Digitalizacija provedena na svim razinama uz upute i dnevno korištenje od osoba
ovlaštenih za pristup podacima i datotekama za obradu.

Ukupna vrijednost projekta: 640.512,40 kuna (iznos sa PDV-om)
Ukupno prihvatljivi troškovi: 484.314,20 kuna
EU sufinanciranje projekta: 339.019,94 kuna ili 70%

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 04. kolovoza 2020. g. sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i HAMAG BICRO (PT2).

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Krešimir Koprivnjak – član Projektnog tima za provedbu projekta
Telefon: 098 / 982 1505
E-mail: kresimir@kudumija.hr

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.g

Više informacija:
https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

_InvestKT – Povećanje Kompetentnosti i razvoj proizvoda i usluga tvrtke Kudumija trade d.o.o.

Naziv projekta: InvestKT – Povećanje Kompetentnosti i razvoj proizvoda i usluga tvrtke Kudumija trade d.o.o.
Šifra ugovora: KK.03.2.1.05.0343

KRATAK OPIS PROJEKTA

Tvrtka Kudumija Trade d.o.o. potpisala je sa Ministarstvom gospodarstva poduzetništva i obrta (PT1) i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2) ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt naziva „Kompetentnost  i razvoj MSP.“
EU projekt se provodi u razdoblju od 01. prosinca 2017. do 01. srpnja 2018.g

SAŽETAK PROJEKTA

Tvrtka Kudumija trade d.o.o. uslijed trenutne razine tehnološke opremljenosti i nedostatka proizvodnog prostora nije u mogućnosti odgovoriti na rastuću potražnju za svojim proizvodima stoga je predmetnim projektom predviđeno ulaganje u izgradnju nove proizvodne hale, modernizaciju uredskih prostorija u postojećoj hali te nabavku novih strojeva i opreme. Provođenjem projekta značajno će se utjecati na povećanje proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti tvrtke, što će se pozitivno odraziti na ciljne skupine projekta te zajednicu u cjelini.

SPECIFIČAN CILJ

Provedbom svih projektnih aktivnosti doći će do ispunjenja svrhe projekta – povećanje konkurentnosti i tehnološke spremnosti poduzeća Kudumija trade d.o.o.:
1) proširenjem i unaprjeđenjem proizvodnih kapaciteta kroz izgradnju nove proizvodne hale i modernizaciju uredskih prostorija u postojećoj hali te
2) objedinjavanjem proizvodnog procesa uvođenjem novih tehnologija kroz nabavku strojeva i opreme;

OPĆI CILJ

1. Izgradnja nove proizvodne hale za proizvodnju cerada:
2. Preuređenje i modernizacija dijela postojeće proizvodno-skladišne hale (uredskih prostorija) ;
3. Nabavka i kupovina strojeva za proizvodnju;
4. Zapošljavanje novih radnika za potrebe proširenja proizvodnih kapaciteta tvrtke;
5. Povećanje prihoda od prodaje i izvoza proizvoda i usluga na nova tržišta;
6. Promidžba i vidljivost projekta provodi se tijekom čitavog razdoblja provedbe projekta;
7. Upravljanje projektom i administracija provedeni uz Projektni tim iz redova zaposlenika tvrtke i angažirane vanjske suradnike.

OČEKIVANI REZULTATI

1. Izgrađena je nova proizvodna hala vrijednosti 1,7 milijuna kuna;
2. Preuređene su i modernizirane uredske prostorije u postojećoj proizvodno-skladišnoj hali u vrijednosti 800.000,00 kn unutar kojih je smještena i Uprava društva;
3. Nabavljeni i u funkciji strojevi i oprema za djelatnost proizvodnje višenamjenskih šatorskih konstrukcija i montažnih hala u vrijednosti 2,27 milijuna kuna;
4. Zapošljavanje novog stručnog kadra i to do 15 novih zaposlenika u razdoblju do 2019.g.
5. Rast prihoda od prodaje proizvoda i usluga kao i prihoda od izvoza za do 15% u razdoblju do 2019.g.

6. Ostvaren cilj povećanja proizvodnih kapaciteta i stvorena konkurentska prednost tvrtke na tržištu

Ukupna vrijednost projekta:  5.772.228,98 kuna (iznos sa PDV-om)
Ukupno prihvatljivi troškovi:  4.786.083,18 kuna
EU sufinanciranje projekta:  1.678.929,11 kuna  ili 35%

Više informacija o projektima sufinanciranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.  nalazi se na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr.

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Dario Kudumija, direktor poduzeća i voditelj projekta
Telefon: 385 43 246 710
Email: dario@kudumija.hr

_KONTAKTIRAJTE NAS

RADO ĆEMO VAM POSLATI PONUDU

Naš stručan i iskusan prodajni tim stoji Vam na raspolaganju za svaki Vaš upit. Bilo da se radi o upitu za ponudu, konstruktivnom prijedlogu, reklamaciji ili nas samo želite pozdraviti, javite nam se s povjerenjem!