Hrvatski English German
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
Kućni sajam 2013
 

KONTAKT - KUDUMIJA

 

Kudumija d.o.o. - kontakt

UPRAVA
Velike Sredice 161a
43 000 Bjelovar
Tel/fax: 385 43 246  710

DIREKTOR
Dario Kudumija
dario@kudumija.hr

NAJAM I PRODAJA ŠATORA
Marko Vodogažec
Voditelj prodaje šatora
Tel: 385 43 246  720
Mob: 385 98 9821  507
marko@kudumija.hr

Kristijana Plašć
Referent prodaje šatora
Tel: 385 43 246  720
Mob: 385 98 9821  516
kristijana@kudumija.hr

Krešimir Koprivnjak
Referent prodaje šatora
Tel: 385 43 246  720
Mob: 385 98 9821  505
kresimir@kudumija.hr

Ivan Meštrović
Referent prodaje šatora
Tel: 385 43 246 720
Mob: 385 98 982 1519
ivan@kudumija.hr

PROIZVODNJA I SKLADIŠTE
Velike Sredice 161 a
43 000 Bjelovar
Tel: 385 43 238 951
Fax: 385 43 238 950

Tihomir Aušperger
Voditelj proizvodnje i skladišta
Tel: 385 98 9821 521
tihomir@kudumija.hr

UGOSTITELJSTVO
Krste Frankopana 7
43 000 Bjelovar
Tel: 385 43 246 710

Peter Stefanović
Voditelj ugostiteljstva
Tel: 385 98 175 58 36
peter@kudumija.hr

RAČUNOVODSTVO
Velike Sredice 161a
43 000 Bjelovar
Tel: 385 43 246 720
Fax: 385 43 246 710

Ljerka Ježić
Knjigovođa
Tel: 385 43 246 730
ljerka@kudumija.hr

Andrijana Mateković
Knjigovođa
Tel: 385 43 246 730
andrijana@kudumija.hr

Trgovačko društvo upisano je u registar trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem 010027341.
Temeljni kapital 1.409.600,00 kn u cijelosti uplaćen.
Žiro-račun: 2484008 – 1100160495 Raiffeisen bank Austria d.d.
Članovi uprave: Jasnica Kudumija – Romek, Dario Kudumija
MB: 3467970
OIB: 94694539623